szkoła języka angielskiego

Naucz się z nami języka angielskiego.

W roku szkolnym 2023/24 kursy będą prowadzone w trybie stacjonarnym, a w razie potrzeby on-line.

Zacznij mówić swobodnie w małych grupach 6-9 osób

U nas nie ma wykładów. Chcemy żeby każda lekcja była żywą dyskusją. Na zajęciach każdy bierze aktywny udział w rozmowach.

Świetni lektorzy i sympatyczna atmosfera

W małej grupie rozmawia się łatwiej, szybciej poznaje innych Kursantów i z większą przyjemnością przychodzi na zajęcia.

Szybki sposób na rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Podczas zajęć prowadzonych głównie w języku angielskim nabierzesz pewności siebie i wkrótce będziesz mówić!

Informacje o szkole

Nasza szkoła istnieje w Sulejówku już od 2001 roku. Niektórzy z naszych uczniów uczestniczyli w kursach przez 12 lat, aż do ukończenia szkoły średniej. Bardzo wysokie wyniki na egzaminach są dla nas dowodem na wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę, efektywne metody pracy. Spróbuj i Ty! Uczniowie, którzy raz skorzystają z naszej oferty, wracają w kolejnych latach, ponieważ są zadowoleni z efektów. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych, doświadczonych lektorów. Kursy przygotowujące do egzaminów szkolnych prowadzą licencjonowani, doświadczeni egzaminatorzy CKE , doskonale znający wymagania egzaminacyjne oraz sposoby oceniania zadań otwartych, a kursy TELC – egzaminatorzy z licencją TELC. Zajęcia odbywają się w budynku LO w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29, w godzinach 16-20 Młodsze dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu po 45 min, starsze raz w tygodniu 90 min, lub dwa razy po 45 min. Naszym atutem są małe grupy: 6-9 osób. Zapraszamy na kursy języka angielskiego w Sulejówku!

Metody nauczania

Gdyby wynaleziono niezawodną, nie wymagającą od uczniów wysiłku metodę nauki języka obcego, wszyscy znaliby po kilka języków, a my, oczywiście, stosowalibyśmy właśnie tę metodę … Nasze zajęcia prowadzone są w języku obcym, jedynie zagadnienia gramatyczne wyjaśniane są po polsku. Młodsze dzieci uczą się poprzez zabawę, piosenki, gry i elementy dramy. Nie zaniedbujemy przy tym nauki czytania i pisania w języku obcym. Plakaty, karty obrazkowe, filmy oraz multimedia uatrakcyjniają zajęcia, a nietypowe metody nagradzania motywują młodych uczniów do większej aktywności. We wszystkich grupach wiekowych kładziemy nacisk na umiejętność komunikowania się, nie zaniedbując przy tym innych sprawności językowych oraz zagadnień gramatycznych. Uczniowie korzystają z tradycyjnych podręczników, multimediów oraz różnych materiałów dodatkowych przygotowanych przez lektora, które zachęcają dzieci do mówienia w języku obcym. Mała liczebność grup zmniejsza stres związany z obawą przed popełnianiem błędów. Umiejętności i postępy uczniów są sprawdzane na bieżąco, a rodzice po każdym semestrze otrzymują od lektora pisemną informację o osiągnięciach ich dzieci, mocnych i słabych stronach. Starsze grupy na koniec roku piszą test kwalifikujący ich do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania na rok następny. Ze względu na konieczność zdawania egzaminu z języka obcego w ósmej SP, uczniowie już w starszych klasach szkoły podstawowej są oswajani z technikami egzaminacyjnymi typowymi dla tego sprawdzianu, dlatego w naszych testach, oprócz typowych zadań, pojawiają się zadania sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego, czytanego. umiejętność reagowania w dialogach (znajomość funkcji językowych) oraz zadania otwarte. Nasi uczniowie nie boją się egzaminów i osiągają świetne wyniki!

Jak i kiedy się zapisać

Zapisy odbywają się w terminie 25 sierpnia -10 września w Sulejówku (prosimy o telefon w godz. 15-20), ale jest możliwość dołączenia do istniejącej już grupy również w ciągu roku. Uczniowie kontynuujący naukę kwalifikowani są do grup na podstawie wyników z ubiegłego roku szkolnego. Nowe osoby są przyjmowane po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku osób na poziomie wczesno - średniozaawansowanym lub wyższym konieczne jest również napisanie testu poziomującego. Możliwe jest też nieodpłatne uczestniczenie w dwóch lekcjach i sprawdzenie dopasowania poziomu kandydata do grupy.

Nasze sukcesy

Uczniowie uczęszczający na nasze kursy w Sulejówku przez 2 lata lub dłużej nie doświadczają stresu związanego z egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego. Ich wyniki są rewelacyjne, zdecydowana większość uczniów zdobyła na egzaminie ponad 80 % punktów. Wyniki matury na poziomie podstawowym to zazwyczaj 96 - 100 %, a na poziomie rozszerzonym 80 - 100%. Nasi uczniowie osiągają też świetne wyniki w różnorodnych konkursach, są wśród nich laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Cennik

Kursy ogólnojęzykowe

 • kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe
 • określenie poziomu znajomości języka przed rozpoczęciem kursu

30 lekcji w semestrze

1050 zł

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i / lub rozszerzonym oraz egzaminu ustnego
 • kurs prowadzony przez certyfikowanego, czynnego egzaminatora maturalnego CKE, doświadczonego lektora jęz. angielskiego

Semestr I 30 lekcji:

1200 zł

Semestr II 20 lekcji:

800 zł

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

 • zjęcia prowadzone przez doświadczonego lektora, egzaminatora CKE
 • aktywne metody nauki wspierające zapamiętywanie (mnemotechnics)
 • komfort kameralnych grup

30 lekcji w semestrze:

1050 zł

Kurs intensywny

 • dla osób chcących szybko opanować język
 • doświadczeni lektorzy
 • aktywne metody nauki
 • określenie poziomu znajomości języka przed rozpoczęciem kursu


60 lekcji w semestrze:

2 100 zł

Przygotowanie do egzaminów FCE lub TELC

 • licencjonowani lektorzy z wieloletnim doświadczeniem, również egzaminatorzy TELC
 • zajęcia prowadzone w języku angielskim
 • komfort kameralnych grup


60 lekcji w semestrze:

2 400 zł

Informacje dodatkowe

Jeżeli w ciągu roku odbędzie się więcej zajęć niż zaplanowano, uczestnicy kursu nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty za roczny kurs ogólnojęzykowy:

w całości /w trzech ratach:do 10.X, do 10 I , do 10 IV / w czterech ratach: do 30 IX , do 20 XI , do 10 II, do 10 IV

Terminy wpłat ratalnych za kursy przygotowujące do matury: ‍10 X , 15 XII , 20 II.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTALENIA INDYWIDUALNYCH TERMINÓW WPŁAT

Zniżki

W przypadku zapisania dwójki dzieci (lub uczestniczenia w dwóch kursach) gwarantujemy zniżkę w wysokości 150 zł za drugie i każde kolejne dziecko.

Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas zapytanie kontaktowe dotyczące kursów, metod nauczania, dostępności lub na inny nurtujący Cię temat. Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy.

Odwiedź nas

BAN-GO

ul. Paderewskiego 29

05 - 070 Sulejówek

godz. 16.00 - 19.00

Skontaktuj się

ban-go@ban-go.pl

tel. +48 696 480 617

w godzinach 15:00 - 20:00