Metody
Gdyby wynaleziono niezawodną, nie wymagającą od uczniów wysiłku  metodę nauki języka obcego, wszyscy znaliby po kilka języków, a my, oczywiście, stosowalibyśmy właśnie tę metodę …

Nasze zajęcia prowadzone są w języku obcym, jedynie zagadnienia gramatyczne wyjaśniane są po polsku. Młodsze dzieci uczą się poprzez zabawę, piosenki, gry i elementy dramy. Nie zaniedbujemy przy tym nauki czytania i pisania w języku obcym. Płyty, plakaty, karty obrazkowe, filmy  oraz multimedia uatrakcyjniają zajęcia, a nietypowe metody nagradzania motywują młodych uczniów do większej aktywności.

We wszystkich grupach wiekowych kładziemy nacisk na umiejętność komunikowania się, nie zaniedbując przy tym innych sprawności językowych oraz zagadnień gramatycznych. Uczniowie korzystają z tradycyjnych podręczników, multimediów oraz różnych materiałów dodatkowych przygotowanych przez lektora, które  zachęcają dzieci do mówienia w języku obcym. Mała liczebność grup zmniejsza stres związany z obawą przed popełnianiem błędów.

Umiejętności uczniów są testowane kilka razy w ciągu roku, a rodzice po każdym semestrze otrzymują od lektora pisemną informację o osiągnięciach ich dzieci, mocnych i słabych stronach. Starsze grupy na koniec roku piszą test kwalifikujący ich do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania na rok następny.

Ze względu na konieczność zdawania egzaminu z języka obcego w trzeciej klasie gimnazjum oraz ósmej SP, uczniowie już w starszych klasach szkoły podstawowej są oswajani z technikami egzaminacyjnymi typowymi dla tego sprawdzianu, dlatego w naszych testach, oprócz typowych zadań, pojawiają się zadania sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego, czytanego. umiejętność reagowania w dialogach (znajomość funkcji językowych) oraz zadania otwarte. Nasi uczniowie nie boją się egzaminów i osiągają świetne wyniki!
Copyright 2009 Ban-Go Sulejówek          Projektowanie stron www
Czyszczenie wnetrz, Laptopy Warszawa, Agrowczasy w gorach, Hosting, skrzynki pocztowe, Ogrodzenia, Powered by Quick.Cms